Er kunnen een beperk aantal teams inschrijven om mee te doen. We adviseren om zo snel mogelijk in te schrijven.